Wednesday, July 17, 2013

B-pentueen rekisteröidyt nimet - Registration of kittens

Pentujen rekisterikirjat Suomen Kissaliitosta saapuivat. Sen kunniaksi otettiin muutama valokuva. Tyttöpentu on varattu,  mutta pojat ovat kaikki vielä varattavissa. Nyt kannattaa toimia jos mielii suloista birmaa kotiinsa. Pennut luovutetaan uuteen kotiinsa aikaisintaan 31.7.2013.

The registration books of kittens arrived from the Suomen Kissaliitto. To celebrate that we took some pictures of cuties. Currently the female kitten is reserved but the males are still still available to reserve. So act quickly if you want to have supercute birman boy to your home. The earliest date to move to a new home is 31.7.2013.

Beta (SBI n female) - varattu / reserved

Pyhä birma FeliMau Beta SBI n Sacred birman

Pyhä birma FeliMau Beta SBI n Sacred birman

Bolt (SBI b male) - varattavissa / available

Pyhä birma FeliMau Bolt SBI b Sacred birman

Pyhä birma FeliMau Bolt SBI b Sacred birman


Binx (SBI b male) - varattavissa / available


Pyhä birma FeliMau Binx SBI b Sacred birman

Pyhä birma FeliMau Binx SBI b Sacred birman

Byte (SBI n male) - varattavissa / available

Pyhä birma FeliMau Byte SBI n Sacred birman


Pyhä birma FeliMau Byte SBI n Sacred birman


No comments:

Post a Comment